Kontakty

KINO SOKOL

Nerudova 83
570 01 Litomyšl

MgA. LEOŠ KREJČÍ ředitel příspěvkové organizace, tel.: +461 612 255, mob.: +420 602 712 164 

Vedoucí kina
DITA KONEČNÁ

tel. +420 461 612 505
mob. +420 736 400 078
e-mail: kino@litomysl.cz

https://www.facebook.com/Kino.Sokol.litomysl

Technické vybavení                                                                                                                            Kino Sokol disponuje audio systémem firmy QSC 7.1, digitálním projektorem NEC, plátnem o rozměrech 7x3 m, aktivním 3D systémem včetně aktivních 3D brýlí a satelitem, který umožňuje přímé přenosy kulturních či sportovních akcí.

Bezbariérový přístup 
Kino Sokol umožňuje vstup tělesně postiženým přes postranní nouzový východ. Sociální zařízení pro vozíčkáře je umístěno v patře (zde je nutná asistence pro vstup)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(General Data Protection Regulation)
Veškeré úkony týkající se OÚ jsou v souladu se zákonem o GDPR. Smetanův dům Litomyšl zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od organizace přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vnést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:
Ing. Klára Hudečková
pověřenec pro ochranu osobních údajů
telefon: +420 720 073 518, e-mail: klara.hudeckova@litomysl.cz
Osobní konzultace možná po telefonické domluvě

Fotogalerie