Storna

Podmínky storna

Pokud není akce zrušena, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.
Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit za jiná představení. Vstupenku si zákazník kupuje s konečnou platností, a pokud ji nevyužije, vstupenka propadá.

Storno v případě technických důvodů

Vstupenka zakoupená online
Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční (porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina). Má právo za ně požadovat zaplacenou finanční hodnotu nejpozději před začátkem představení a maximálně 7 dní od jejich zakoupení. Zákazník tak musí učinit písemně. Písemná žádost musí obsahovat název představení, datum a čas, počet vstupenek a cenu celkem, variabilní symbol platby a číslo účtu, na který má být zaplacená částka poukázána. Pokud žádost nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena. Posléze bude finanční obnos zaslán na patříčné číslo účtu. Písemnou žádost zašle na adresu pokladny kina kino@litomysl.cz

Vstupenka zakoupená na pokladně kina nebo v Infocentru
Zakoupené vstupenky na pokladně kina nebo v Infocentru může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční (porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina). Pak má zákazník právo za ně požadovat zaplacenou finanční hodnotu nejpozději před začátkem představení a maximálně 7 dní od jejich zakoupení. Zákazník musí přijít na pokladnu kina s danou vstupenkou, kterou předá pokladní a ta mu na místě vstupenku vystornuje a vrátí peníze. 

 

Najděte svoji akci