Historie a současnost

Kino v Litomyšli od roku 1922 provozovala sokolská jednota. Promítalo se v pronajatých prostorách Smetanova domu, ale tehdy rostoucí popularita pohybujících se obrázků způsobila, že malé prostory už nebyly dostačující, a tak se začalo s hledáním nového prostoru, který by sloužil výhradně pro účel promítání filmů.

Nakonec se r. 1925  jednota sokolská rozhodla o realizaci novostavby na vodních valech, částečně měla stavba zasahovat do dvora hotelu Zlatá Hvězda. Projekt kina vypracovala a realizovala místní stavební firma Vlach a Trešl. Kino zde začalo fungovat r. 1926, ve stejných prostorách sídlilo i loutkové divadlo. 

Budova samozřejmě v průběhu let došla stavebních úprav - v 70. letech 20. století byla kompletně zrekonstruována a modernizována, i když těsně před koncem rekonstrukce vypukl v kině požár, podařilo se přestavbu dokončit včas. Projekt na rekonstrukci navrhl pražský architekt Jaroslav Šusta - změny, které provedl  jsou viditelné z vnější strany i v interiéru. Vnější plášť budovy získal nové omítky, byl doplněn o žaluziové pásy, byl dostavěn přístřešek u hlavního vchodu a kino také získalo reklamní zeď a neonová světla. Interiér kina Šusta navrhl přímo na míru - vše v barevných tónech modré a červené např. zaoblené pulty u pokladny, šatny, obložení stěn nebo drobné detaily - např. madla u schodiště, háčky v šatně a originální půlkruhová lavice s kulatým stolem v předsálí.  Během rekonstrukce kino fungovalo provizorně v budově Lidového domu.

Další zásadní změny přinesly roky 2012, kdy bylo kino kompletně digitalizováno včetně 3D technologie,  a rok 2018, kdy byly osazeny nové polstrované sedačky. 

V současné době je kino pod přímou správou Smetanova domu a promítá žánrově různorodé snímky 6 dní v týdnu včetně víkendů. Také v letní sezóně provozuje letní kino ve Sportovním areálu za Sokolovnou. V kině se konají i cestovatelské přednášky, besedy, semináře nebo školení.

Více informací o stavbě kina najdete na webu: https://lam.litomysl.cz/objekt/01-83-kino-sokol-kino-oko

Fotogalerie